ERRATUM SCM045/2023/2024
24 April 2024

Extension of Tender Validity Period 016/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 016/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 031/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 032/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 033/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 034/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 035/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 036/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 037/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 038/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 039/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 040/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 013/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 014/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 016/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 006/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 007/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 008/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 009/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 012/MKLM/2023/2024


Extension of Tender Validity Period 023/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 006/MKLM/2023/2024


Extension of Tender Validity Period 007/MKLM/2023/2024


Extension of Tender Validity Period 005/MKLM/2023/2024

Extension of Tender Validity Period 002/MKLM/2023/2024


Extension of Tender Validity Period RE-ADVERT016/MKLM/2022/2023


Extension of Tender Validity Period -028/MKLM/2022/2023


Extension of Tender Validity Period -023/MKLM/2022/2023


Extension of Tender Validity Period -024/MKLM/2022/2023


Extension of Tender Validity Period -023/MKLM/2022/2023


Extension of Tender Validity Period -024/MKLM/2022/2023


Extension of Tender Period REF 021/MKLM/2022/2023


Extension of validity period Re-advert 025 MKLM 2022-2023


Extension of validity period Re-advert 006 MKLM 2022-2023


Extension of validity period Re-advert 007 MKLM 2022-2023


Extension of validity period Re-advert 006 MKLM 2022-2023


Extension of validity period Re-advert 007 MKLM 2022-2023


Extension of validity period 012 MKLM 2022-2023


Extension of validity period 009 MKLM 2022-2023


Extension of validity period 008 MKLM 2022-2023


Extension of validity period 019 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 019 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 028 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 017 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 018 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 006 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 014 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 015 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 017 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 018 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 006 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 011 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 014 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 015 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 006 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 006 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 009 MKLM 2021-2022


Extension of validity period 010 MKLM 2021-2022